FORMALIA
Avsikten i Formalia är att diskutera agerandet hos Husbilsklubbens styrelse.
Respektera sedvanlig Nätetikett.

Skriv i gästboken  
Namn: 
Hemsida:    
Ort: 
Inlägg:
Lösenord:
 
Som ett tillÀgg anmÀlan kan göras anonymt. Brevledes till skattekontoret dÀr du Àr skriven.

RSV | 2011-08-30 17:22
    
Man hÀpnar att det Àr sÄ utbrett med uppfattningen att det finns en förening som Àr skattesmitare. Det vÀrsta Àr att uppfattningen mycket vÀl kan vara sann!

Ingen rök utan eld. | 2011-08-30 17:20
    
Vi har mottagit en anmÀlan ang inkomsterna i HBK
Om fler skickar in anmÀlan sÄ kanske vi tittar pÄ det.

RSV | 2011-08-30 17:19
    
Det blir mer och mer uppenbart att HBK inte Àr en ideell förening enligt skatteverkets regler. Styrelsen har byggt upp murar runt sig som kommer att bli deras fall...

Platt som en pannkaka | 2011-08-30 17:15
    
Albert & Albertina,
Jo, du har ju alldeles rÀtt. Och det Àr ju faktiskt unikt att en "ideell" förening i Sverige Är 2011 Àr bÄde odemokratisk och kriminell = skattesmitare.

Lasse fd 4490 | Sölvesborg | 2011-08-30 16:00
    
Jo, det Àr riktigt. Ber om ursÀkt! HÄkan har nr 1 - tittade i fel kolumn i medlemslistan. Men den andre medlemmen Àr korrekt.

Lasse fd 4490 | Sölvesborg | 2011-08-30 15:53
    
Dessutom har styrelsen tagit beslut om att inte behöva följa sina egna stadgar. Snacka om Puckon!

Nisse i TvÀrÄker | 2011-08-30 14:38
    
Till 4490! HÄkan har nr 1, men Àr hedersmedlemnr 2.

HĂ„kan Pucko nr 1. | 2011-08-30 14:35
    
Lasse,

HBK-ledningens vÀrsta tillkortakommande Àr att den inte kan skilja mellan "kritisk mot styrelsen för dess agerande" och "att inte dela föreningens mÄlsÀttning och inte vilja följa dess stadgar". Den tycks tro att det ena gÄr hand i hand med det andra. Inget kunde vara mera fel! Om ledningen för en ideell förening inte tÄl att kritiseras - och det har HBK-ledningen ju t o m satt pÄ prÀnt att den inte gör - har den försatt sig i en totalt ohÄllbar situation.

Albert & Albertina | 2011-08-30 13:06
    
HBK kallar sig för en ideell förening och Àr som sÄdan skattebefriad. En ideell förening ska uppfylla fyra viktiga krav:

- ÄndamĂ„lskravet
- Verksamhetskravet
- Öppenhetskravet
- Fullföljdskravet

Jag har roat mig med att kolla hur HBK lever upp till dessa krav. Om vi börjar med "ÄndamĂ„lskravet", sĂ„ kan man lĂ€sa följande i Skatteverkets regler (citat):
"Föreningen ska ha till huvudsakligt syfte att frÀmja allmÀnnyttiga ÀndamÄl". (slut citat).
HÀrpÄ ger man exempel pÄ föreningar med allmÀnnyttiga ÀndamÄl och slutar med (citat): - "föreningar för idrott och friluftsliv." (slut citat)
Man kan vĂ€l anse att husbilsliv Ă€r en form av friluftsliv. Och dĂ„ tolkar jag det som att HBK uppfyller "ÄndamĂ„lskravet".

Under "Verksamhetskravet" stÄr följande att lÀsa (citat):
"Det rÀcker inte att det ÀndamÄl som anges i stadgarna Àr allmÀnnyttigt. Föreningen ska i den faktiskt bedrivna verksamheten ocksÄ till minst 90 - 95 % tillgodose allmÀnnyttiga ÀndamÄl." (slut citat)
Vilka allmÀnnyttiga ÀndamÄl som HBK till minst 90 - 95 % tillgodoser undangÄr min bedömning. HÀr sÀger jag: Pass!

"Öppenhetskravet" lyder som följer hĂ€r i dess helhet (citat):
"En öppen förening kÀnnetecknas av att ingen som delar föreningens mÄlsÀttning och vill följa dess stadgar vÀgras intrÀde eller utesluts. Det kan dock finnas godtagbara naturliga begrÀnsningar för vilka som kan bli medlemmar i en förening t, ex.
- minimiÄlder i en skytteförening
- krav pÄ musikalitet i en kör
- visst maximiantal pga. en anlÀggnings storhet. (slut citat)
Följer HBK "Öppenhetskravet? Den frĂ„gan kan vĂ€l endast besvaras med ett rungande: NEJ!!

"Fullföljdshetskravet":
(citat första stycket): "För att bli inskrÀnkt skattskyldig krÀvs att föreningen aktivt fullföljer det allmÀnnyttiga ÀndamÄlet. Fullföljdskravet Àr inriktat pÄ anvÀndningen av inkomsterna och innebÀr att dessa ska komma till anvÀndning för den allmÀnnyttiga verksamheten." (slut citat)
(citat 3:e stycket): "För att uppfylla fullföljdskravet ska en förening - rÀknat som ett genomsnitt över en period om ca fem Är - anvÀnda minst ca 80 % av nÀmnda slag av inkomster för den allmÀnnyttiga verksamheten." (slut citat)
Uppfyller HBK ovanstÄende av "Fullföljdskravet"? Svaret Àr: NEJ!

BetrÀffande HBK:s beslut att bekosta tömningsstationer för kommuner kan följande lÀsas i "Fullföljdskravets" sista stycke (citat):
"En förening som inte uppfyller fullföljdskravet pga. att den avsÀtter förhÄllandevis stor del av inkomsterna för planerad större investering (anskaffning av fastighet/annan stadigvarande anlÀggning eller byggnads-/anlÀggningsarbeten) i den ideella verksamheten har möjlighet att söka dispens hos Skatteverket. Dispens betrÀffande fullföljdskravet medges för högst fem Är och kan förenas med krav pÄ sÀkerhet. Om föreningen inte inom föreskriven tid genomför den avsedda investeringen ska föreningen taxeras för de Är dispensen avser." (slut citat)
Har HBK sökt dispens för bekostnaden av kommuners tömningsstationer? Enligt trovÀrdig kÀlla: NEJ!

Är alltsĂ„ HBK en idell förening eller en skattesmitarförening? Jag tolkar det sĂ„ hĂ€r:
Uppfyller man "ÄndamĂ„lskravet"? Ja.
Uppfyller man "Verksamhetskravet"? Tja, sÀg det.
Uppfyller man "Öppenhetskravet"? Nej.
Uppfyller man "Fullföljdskravet "? Nej.

Slutsats: HBK Àr en Skattesmitarförening!

Lasse fd 4490 | Sölvesborg | 2011-08-30 11:48
    
« Föregćende | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 | Nästa »